Ingediende aanvraag wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere procedure week -07

Ingediende aanvraag wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere procedure week -07

Dit item is verlopen op 19-02-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (verband houdende met het verminderen van het dierenbestand) hebben ontvangen:

Voor: het agrarisch bedrijf
Locatie:       Bosschenhuizen 2, 6369 BK Simpelveld
Datum ontvangst:   5 januari 2015
Dossiernummer:    41801

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.