Ingediende aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen en landen met een paramotor week 28

Ingediende aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen en landen met een paramotor week 28

Dit item is verlopen op 15-07-2020.

Bij de burgemeester van Simpelveld is het verzoek om een Verklaring van geen bezwaar ingediend op grond van artikel 18 Regeling Burgerluchthavens. 

De heer I.A.E. van der Weele vraagt een verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen en landen met een paramotor voor de periode van 1 jaar vanaf 1 augustus 2020, voor het perceel kadastraal bekend als Simpelveld sectie L perceelnummer 132. Het betreft een weiland achter Hulsbergweg 3 te Simpelveld.

De aanvraag zal worden getoetst aan de openbare orde en veiligheid.
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over bovengenoemde aanvraag binnen twee weken na publicatie schriftelijk of mondeling naar voren brengen. De ingebrachte reacties zullen wij betrekken bij de beslissing op de aanvraag. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Mondelinge reactie kan op maandag tot en met vrijdag bij de afdeling Dienstverlening via telefoonnummer 045 544 83 83. Indien u de aanvraag wilt inzien is het goed vooraf een afspraak te maken via bovenstaand telefoonnummer.