Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - week 34

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - week 34

Dit item is verlopen op 28-08-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor  : kappen boom
  Locatie  : Parkhof 4 6369 SH Simpelveld
  Datum ontvangst : 07-08-2014
  Dossiernummer : 35666

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.