Ingediende aanvagen voor een omgevingsvergunning Week -30

Ingediende aanvagen voor een omgevingsvergunning Week -30

Dit item is verlopen op 30-07-2015.

 

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

     Voor                : kappen boom
     Locatie            : Irenehof t.o. 38 Bocholtz
     Datum ontvangst   : 9 juli 2015
     Dossiernummer     : 50744

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045