Handboek evenementen - week 53

Handboek evenementen - week 53

Dit item is verlopen op 05-01-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben op 15 december 2015 het handboek Evenementen vastgesteld. 

Hierin staan nadere regels opgesteld voor evenementen in de gemeente Simpelveld. Het handboek evenementen treedt op 29 december 2015 in werking. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.