Globale inhoud Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

Globale inhoud Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

Dit item is verlopen op 14-02-2018.

De SVREZL geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen. 


De SVREZL is belangrijk voor het behoud van de leefbaarheid en het versterken van het vestigingsklimaat in Zuid-Limburg. Diverse ontwikkelingen hebben de winkel-, kantoren- en bedrijventerreinmarkt in de afgelopen jaren veranderd. Daarom zijn in de SVREZL afspraken over nieuwe ontwikkelingen gemaakt en is een hoofdstructuur vastgelegd, met aangewezen winkel-, kantoren- en bedrijventerreinlocaties. Buiten deze hoofdstructuur worden in principe geen vierkante meters toegevoegd. Gemeenten kunnen bij langdurige leegstand van drie jaar winkels en kantoren herbestemmen. 

Waar kunt u de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg inzien? 
Vanaf 7 februari 2018 tot 21 maart 2018 liggen de vastgestelde structuurvisie en de hier bijbehorende stukken permanent ter inzage aan het gemeenteloket, Markt 1 te 6369 AH Simpelveld. De digitale visie is te raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/nl.imro.0965.svrezl2017-va01. Daarnaast is de structuurvisie te raadplegen op de gemeentelijke website  https://www.simpelveld.nl/bestuur-en-organisatie/regelgeving_3579/  Programma 3: Economie.

Inwerkingtreding
De structuurvisie treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de ‘Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid- Limburg’ staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open. 
Met de vaststelling van deze structuurvisie is besloten de ‘Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 2010-2020’ in te trekken.