Geslotenverklaring vrachtauto's uitgezonderd bestemmingsverkeer Waalbroek. Week-22

Geslotenverklaring vrachtauto's uitgezonderd bestemmingsverkeer Waalbroek. Week-22

Dit item is verlopen op 01-07-2015.

Er is een verzoek ingediend om in de Waalbroek in Simpelveld een gesloten verklaring voor vrachtauto’s in te stellen uitgezonderd bestemmingsverkeer. De huidige situatie in de Waalbroek, Waalbroekerweg en Waalbroekerzijweg levert voor vrachtverkeer regelmatig gevaarlijke situaties op. 

Veelal buitenlandse vrachtwagenchauffeurs rijden de Waalbroek in (komende vanaf de Bocholtzerweg) terwijl ze op het industrieterrein van de Bocholtzerweg moeten zijn. Chauffeurs maken daarbij om te draaien gebruik van de Waalbroekerweg en de Waalbroekerzijweg, wegen die zeer smal zijn. Het is al diverse keren voorgekomen dat vrachtauto's compleet vast komen te zitten waarbij veel schade aan groen en wegen wordt veroorzaakt. Alle aangelegen bedrijven blijven gewoon met vrachtauto's bereikbaar aangezien de maatregel ondersteund wordt door het onderbord met tekst uitgezonderd bestemmingsverkeer.

Uit het oogpunt van de veiligheid, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het beschermen van de wegen en bermen en het reduceren van "verdwaalde" vrachtwagenchauffeurs hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot: 

* Het instellen van een gesloten verklaring voor vrachtauto's uitgezonderd bestemmingsverkeer in de Waalbroek in Simpelveld

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het plaatsen van de borden C07 (gesloten verklaring vrachtauto’s) en OB108 (uitgezonderd bestemmingsverkeer) op de hoek Waalbroek/Bocholtzerweg.

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 27 mei 2015 gepubliceerd. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.