Gemeenschappelijke regeling Werkgeversservicepunt Parkstad - week 52

Gemeenschappelijke regeling Werkgeversservicepunt Parkstad - week 52

Dit item is verlopen op 04-01-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het treffen van, en deelname aan, de gemeenschappelijke regeling “Werkgeversservicepunt Parkstad” (WSP Parkstad). 

De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 toestemming verleend aan burgemeester en wethouders voor het treffen van de regeling.

Doel van de regeling is het realiseren van een uniforme werkgeversbenadering en -dienstverlening in het kader van de arbeids(re)integratie cliënten Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening. De gemeenschappelijke regeling treedt in werking nadat door burgemeester en wethouders van Heerlen (als gemeente van vestiging) van de inhoud van de regeling is kennis gegeven in de Staatcourant.