Gemeenschappelijke regeling 'het gegevenshuis' Week -24

Gemeenschappelijke regeling 'het gegevenshuis' Week -24

Dit item is verlopen op 18-06-2015.

Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Simpelveld maken bekend dat zij op 2 december 2014 en 21 april 2015 en op 29 januari 2015 hebben besloten tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling ‘Het Gegevenshuis’ respectievelijk tot het verlenen van toestemming voor het treffen van die gemeenschappelijke regeling. 

Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel om de deelnemers van de regeling te ontzorgen op het gebied van het opzetten en beheren van object- en ruimtegerelateerde (basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal. De gemeenschappelijke regeling draagt er zorg voor dat de deelnemende gemeenten kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregistraties.
De regeling treedt in werking nadat de besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal tot het treffen van deze regeling door die gemeenten zijn bekendgemaakt en nadat van de inhoud van deze regeling door burgemeester en wethouders van Landgraaf (vestiging ‘Het Gegevenshuis’) is kennis gegeven in de Staatcourant.