Evenementenvergunningen

Evenementenvergunningen

Dit item is verlopen op 25-09-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

- het houden van het evenement ‘Bergfeest’ op zaterdag 28 september 2019 van 18:00 uur tot 24:00 uur en op zondag 29 september 2019 van 11:00 uur tot 19:00 uur op het speelveld aan de Huls, gelegen tussen de Zijstraat en de Kapelstraat in Simpelveld, gemeente Simpelveld.

  Daarnaast wordt er gedurende het evenement (zaterdag 28 september van 18:00 uur tot 24:00 uur en op zondag 29 september 2019 van 11:00 uur tot 19:00 uur) ontheffing ex. artikel 4:5 Apv verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek op een afstand van 25 meter van het evenement tussen 13:00 uur en 19:00 uur tot maximaal 80 dB(A), tussen 19:00 uur en 23:00 uur  tot maximaal 75 dB(A) en tussen 23:00 uur en 1:30 uur tot maximaal 70 dB(A).

  De burgemeester verleent vergunning voor het houden van een wandeltocht (art. 2.18 lid 2C APV) op zondag 29 september 2019 van 11:00 uur tot 13:30 uur met de start en finish aan het speelveld aan de Huls in Simpelveld, gemeente Simpelveld. De route van de wandeltocht is als volgt: Huls – Wijnstraat – Molsberg – Peuschkensheiderweg – Bouwerweg – Molsberg- Slagboomweg – Rolduckerweg – Vliexstraat – Sweijersgewanden – Rode Put – Parklaan – Markt – Grachtstraat – Jamarstraat – Zaunbreckersstraat – Romeinenstraat – Merovingenstraat – Karolingenstraat – Bouwensstraat – Laurentstraat – Brewersstraat – Gillissenstraat – Huls.
Een standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van etenswaren gedurende het evenement.
Er wordt ontheffing verleend door de Burgemeester voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet (DHW) gedurende het evenement.
Dat Burgemeester en wethouders besluiten om de volgende verkeersmaatregelen toe te passen: Op 28 september 2019 wordt vanaf 10:00 uur tot 29 september 2019 om 22:00 uur de Zijstraat in Simpelveld afgesloten voor verkeer, behalve voetgangers.

- het houden van het evenement ‘Tour de Dumoulin’ waar maximaal 1.500 personen aan deelnemen. Deze wielertocht komt op zondag 06 oktober 2019 tussen 10:25 uur en 14:00 uur door de gemeente Simpelveld. De start en finish van deze wielertocht is gelegen in de gemeente Maastricht.

De stukken liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 
Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
en omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
waarom u het niet eens bent met de beslissing;
uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
en bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.