Evenementenvergunningen - week 7

Evenementenvergunningen - week 7

Dit item is verlopen op 24-03-2017.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende evenementen vergunning is verleend voor: 

 • Diverse optochten Simpelveld, namelijk:
 1.  optocht naar de sleuteloverdracht vrijdag 24 februari 2017 om 18.30 uur;
 2. Kinderoptocht zaterdag 25 februari 2017 om 12.00 uur
 3. Lempkesoptocht zaterdag 25 februari 2017 om 18.00 uur;
 4. Grote optocht zondag 26 februari 2017 om 12.00 uur;
 • Optocht Bocholtz op maandag 27 februari 2017 om 14.11 uur;
 • Optochten Huls op maandag 27 februari 2017 om 15.11 uur de carnavalsoptocht en zaterdag 25 maart 2017 om 19.33 uur de lempkesoptocht.

De stukken liggen vanaf 9 februari 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
 • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
 • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.