Evenementenvergunningen - week 6

Evenementenvergunningen - week 6

Dit item is verlopen op 22-03-2016.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  • Wielertoertocht: Steven Rooks Challenge 2016. Het evenement vindt plaats op zaterdag 9 april 2016. De route van de doortocht is als volgt: Bulkemstraat – St. Nicolaasstraat – Irmstraat – Dr. Ottenstraat – Stampstraat – Dr. Poelsplein – Grachtstraat – Hulsbergweg – St. Remigiusstraat – Huls – Wijnstraat. De wegen worden niet afgesloten.  Deelnemers dienen zich te houden aan de verkeersregels.
  • Wielertoertocht: Toerversie Amstel Gold Race. Het evenement vindt plaats op zaterdag 16 april 2016. De route van de doortocht is als volgt: Bosschenhuizen – Stampstraat – St. Remigiusstraat – Huls – Wijnstraat. De wegen worden niet afgesloten.  Deelnemers dienen zich te houden aan de verkeersregels.
  • Wielertoertocht: 51e Amstel Gold Race 2016. Het evenement vindt plaats op zondag 17 april 2016. De route van de doortocht is als volgt: Bosschenhuizen – Stampstraat – St. Remigiusstraat – Huls – Wijnstraat. De wegen worden niet afgesloten.  Deelnemers dienen zich te houden aan de verkeersregels.
  • Wielertoertocht: Hago Limburgs Mooiste 2016. Het evenement vindt plaats op zaterdag 21 mei 2016. De route van de doortocht is als volgt: Akerweg – Overhuizerstraat – Paumstraat – Hofstraat – Stevensweg – Weiweg – Bocholtzerweg – Oranjeplein – Stationstraat – St. Nicolaasberg – Oude Molenstraat – Stampstraat – Schanternelsweg – Loevemicherweg – Wissemicherweg – Veeweg. De wegen worden niet afgesloten.  Deelnemers dienen zich te houden aan de verkeersregels.

De stukken liggen vanaf 8 februari 2016 ter inzage in het gemeentehuis in Simpelveld. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.  Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.