Evenementenvergunningen - week 4

Evenementenvergunningen - week 4

Dit item is verlopen op 27-02-2016.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

 • Carnavalsoptocht Bocholtz. Het evenement vindt plaats op maandag 8 februari 2016 van 14.11 tot 17.00 uur. De optocht wordt vanaf 12.00 uur opgesteld in de Groeneweg en Kerkeveld. De route van de optocht is als volgt: Heiweg – Dr. Nolensstraat – Wilhelminastraat – Julianastraat – Persoonstraat – Schoolstraat – Pastoor Neujeanstraat – Dr. Nolensstraat – Wilhelminastraat (ontbinding). Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.
 • Carnavalsoptochten Simpelveld. De evenementen vinden plaats op :
 1. Vrijdag 5 februari van 18:00 uur tot 20:00 uur (Sleuteloverdracht). De route van de optocht is als volgt: Pastoriestraat – Dorpstraat – Markt.
 2. Zaterdag 6 februari 2016 van 13:00 uur tot 15:00 uur (Kinderoptocht). De route van de optocht is als volgt: schoolplein Scheelenstraat – Scheelenstraat (opstellen) – Dr. Ottenstraat – Stampstraat – Dr. Poelsplein – Rotonde – Markt – Marktstraat – Kloosterplein – Kloosterstraat – Vroenhofstraat en Irmstraat (ontbinding).
 3. Zaterdag 6 februari 2016 van 19:00 uur tot 21:00 uur (Lemkesoptocht). De route van de optocht is als volgt: Brandstraat – Hennebergstraat (opstellen) – Stampstraat – Dr. Poelsplein – Markt – Marktstraat – Kloosterplein – Kloosterstraat – Vroenhofstraat en Irmstraat (ontbinding).
 4. Zondag 7 februari van 12:00 uur tot 18:00 uur (Grote optocht). De route van de optocht is als volgt: Brandstraat – Hennebergstraat (opstellen) - Stampstraat – Dr. Poelsplein – Rotonde – Dorpstraat –  Pastoriestraat – Vroenhofstraat – Kloosterstraat –  Schiffelderstraat – Schilterstraat – Oranjeplein – Stationstraat – Nieuwe Gaasstraat  – Irmstraat –       Panneslagerstraat – Dr. Poelsplein – Rotonde – Markt (ontbinding).
 5. Eveneens is al eerder een evenementenvergunning verleend voor de carnavalsoptocht Huls. Het evenement vindt plaats op maandag 8 februari 2016 om 15.11. De route is als volgt: Deus – Huls – Wijnstraat – Huls – Deus. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.

Tijdens de evenementen zijn rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht. Voor de Brandstraat – Hennebergerstraat – gedeelte Stampstraat – Vroenhofstraat – Panneslagerstraat – Stationstraat – Markt wordt een parkeerverbod ingesteld. De wegsleepregeling is van kracht op de straten. De Markstraat verandert van verkeersrichting om de ontbinding van de optocht op zondag in goede banen te laten leiden. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.

De stukken liggen vanaf 15 januari 2016 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
 • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
 • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.