Evenementenvergunningen - week 42

Evenementenvergunningen - week 42

Dit item is verlopen op 25-10-2016.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  • Sprookjesevenement 2016. Het evenement vindt plaats op 21 oktober 2016 van 17.30 uur tot 23.00 uur. De volgende straten zijn afgesloten voor verkeer, behalve voetgangers: Sportlaan, Stationstraat, grasveldje Oranjeplein, Kloosterstraat, gedeelte Kloosterplein. Tijdens het evenement is er een parkeerverbod van kracht voor het pand Kloosterstraat 17, Stationstraat 1a/b en Sationstraat 23. De marktstraat is tijdens het evenement opengesteld voor verkeer in beide richtingen. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen. De stukken liggen vanaf 6 oktober 2016 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.  Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.