Evenementenvergunningen - week 40

Evenementenvergunningen - week 40

Dit item is verlopen op 05-11-2015.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Sprookjesevenement 2015. Het evenement vindt plaats in de kern van Simpelveld op 16 oktober 2015 van 18.00 uur tot 23.00 uur. De route is als volgt: startpunt Sportlaan – Bungalowpark - Stationsstraat – park Brandstraat – Panneslagerstraat – Vroenhofstraat/ Pastoriestraat. Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.
  • Overdekte Kerstmarkt 2015. Het evenement vindt plaats op 13 december 2015 van 11.00 uur tot 17.00 uur in café ‘De Kroon’ te Simpelveld.

De stukken liggen vanaf 23-09-2015 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.  Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.