Evenementenvergunningen - week 40

Evenementenvergunningen - week 40

Dit item is verlopen op 13-11-2014.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

• Herfstmarkt. Het evenement vindt plaats op zondag 5 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur in de straten Vroenhofstraat en Pastoriestraat te Simpelveld. Tijdens het evenement zijn deze straten gesloten voor verkeer, behalve voetgangers van 08.00 uur tot 19.00 uur.

• Plaatsen friteskraam. De friteskraam wordt geplaatst in verband met evenementen in horecalokaliteiten. Op 18 oktober 2014 wordt de friteskraam geplaatst in de Kapelstraat (bij het speeltoestellen veldje) van 19.00 uur tot 00.00 uur vanwege een evenement in café ‘The Hills’. Op 22 november wordt de friteskraam geplaatst op de parkeerplaats bij café ‘Hulsveld’ van 19.00 uur tot 00.00 uur vanwege een evenement in café ‘Hulsveld’.

De stukken liggen vanaf 23 september 2014 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van deze bekendmaking bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.