Evenementenvergunningen Week- 37

Evenementenvergunningen Week- 37

Dit item is verlopen op 16-09-2020.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

• aan het bestuur van stichting ‘de stichting ‘Crossborder Cycling’  (KvK 67729061) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19  Apv wordt verleend voor het houden van de wielertoertocht ‘Gravel Series Limburg-Liberation rides’  op zondag 13 september 2020 in de gemeente Simpelveld.

Bezwaar
Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld. 

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:
1. naam en adres van indiener;
2. de dagtekening;
3. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 

Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.