Evenementenvergunningen Week - 37

Evenementenvergunningen Week - 37

Dit item is verlopen op 18-09-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

- Het houden van het evenement ‘In het zicht van de vrijheid’ op vrijdag 20 september 2019 van 19:30 uur tot 22:30 uur op het perron bij de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij, gelegen aan de Stationstraat 22 te Simpelveld, gemeente Simpelveld;

- Dat tevens voor de duur van het evenement (aldus tussen 19:30 uur en 22:30 uur) ontheffing ex. artikel 4:5 Apv wordt verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek, waarvoor geldt dat op een afstand van 25 meter van het evenement tussen 19:00 uur en 22:30 uur maximaal 75 dB(A) mag worden geproduceerd.

- het houden van een ‘Pleinfeest’ op zondag 22 september 2019 van 18:30 uur tot 23:00 uur op het terras, trottoir en een gedeelte op de Vroenhofstraat, nabij huisnummer 1 in Simpelveld, gemeente Simpelveld.

- Tevens worden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen:
Op 22 september 2019 wordt de Vroenhofstraat van 10:00 uur tot 24:00 uur afgesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers.
Een parkeerverbod wordt ingesteld op 22 september 2019 van 10:00 uur tot 24:00 uur voor de Vroenhofstaat. Het parkeerverbod wordt bekrachtigd door de wegsleepregeling.

- Het houden van het evenement wielertocht ‘Mergelheuvelland tweedaagse’ waar maximaal 800 deelnemers aan deelnemen. Deze wielertoertocht komt op zondag 22 september 2019 tussen 09:00 uur en 15:00 uur door de gemeente Simpelveld. De start en finish van deze wielertocht is gelegen in de gemeente Eijsden-Margraten.

- Het houden van het Sprookjesevenement op vrijdag 27 september 2019 van 19:00 uur tot 22:30 uur op de volgende route: Markt (linker zijde gemeentehuis/ fietsenstalling) – Park – Hogenbergvoetpad – Kloosterpark (Loreto klooster) – Rode put – Pater Damiaanstraat – Rode put – Kloosterpark (Loreto klooster) – park – Markt (Parkeerplaats achter het gemeentehuis) in Simpelveld, gemeente Simpelveld;

- dat tevens voor de duur van het evenement (aldus tussen 19:00 uur en 22:30 uur) ontheffing ex. artikel 4:5 Apv verleend wordt voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek, waarvoor geldt dat op een afstand van 25 meter van het evenement tussen 19:00 uur en 22:30 uur maximaal 75 dB(A) mag worden geproduceerd;

- dat tevens een standplaatsvergunning wordt verleend door burgemeester en wethouders van Simpelveld voor de verkoop van frisdrank gedurende het evenement;

- Burgemeester en wethouders verlenen vergunning voor het tijdelijk aanbrengen van 10 sandwichborden van dinsdag 03 september tot en met maandag 30 september 2019 (artikel 2.10 Apv) aan route A en B;

Tevens worden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen:
- op 27 september 2019 worden de navolgende wegen van 18:30 uur tot 23:00 uur afgesloten voor al het verkeer, behalve voor voetgangers:
Markt (linker zijde gemeentehuis/ fietsenstalling) – Park – Hogenbergvoetpad – Kloosterpak (Loreto klooster) – Rode put – Pater Damiaanstraat – Rode put – Kloosterpark (Loreto klooster) – park – Markt (Parkeerplaats achter het gemeentehuis).

- Een parkeerverbod wordt ingesteld op 27 september 2019 van 12:00 uur tot 24:00 uur voor de volgende locatie: parkeerplaats achter het gemeentehuis. Het parkeerverbod wordt bekrachtigd door de wegsleepregeling. Bij diverse knooppunten worden verkeersregelaars ingezet.

De stukken liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.