Evenementenvergunningen - week 34

Evenementenvergunningen - week 34

Dit item is verlopen op 20-08-2020.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

aan ‘Swinkels events’ (KvK 64879461) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van de kermis in de kern van Bocholtz van vrijdag 14 augustus te 14.00 uur tot en met dinsdag 18 augustus te 23.00 uur.

De kermis mag op deze dagen geopend zijn tussen 14.00 uur en 23.00 uur. Voor zondag 16 augustus 2020 wordt er ontheffing ex. artikel 3 lid 3 Zondagswet verleend. Gedurende de toegestane openingstijden van de kermis wordt er ontheffing ex. artikel 4:5 Apv verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek op een afstand van 25 meter van het evenement tussen 14.00 uur en 19.00 uur tot maximaal 80 dB(A) en tussen 19.00 uur en 23.00 uur  tot maximaal 75 dB(A). Ten slotte wordt er ontheffing verleend voor het nachtverblijf van de kermismedewerkers ex. artikel 4:16 lid 3 Apv. Gedurende het evenement (inclusief de op- en afbouw) mogen maximaal 10 kampeermiddelen m.u.v. stacaravans, als bedoeld in artikel 1 lid 2 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen worden geplaatst op de parkeerplaats, gelegen achter het gemeentehuis te Simpelveld.

Bezwaar

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld. Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van indiener;
  • de dagtekening;
  • de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.