Evenementenvergunningen - week 34

Evenementenvergunningen - week 34

Dit item is verlopen op 03-10-2017.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende evenementen vergunning is verleend:

  • Proef het Land van Kalk, dat plaats vindt van 15 tot en met 17 september 2017 op de locatie Wijnstraat 11 te Simpelveld.
  • Open dag Rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld 2017, dat plaats vindt op 29 oktober 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur op de locatie Raffelsbergerweg 6 te Simpelveld.

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.