Evenementenvergunningen - week 34

Evenementenvergunningen - week 34

Dit item is verlopen op 24-09-2014.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

• Kerstmarkt Simpelveld. Het evenement vindt plaats op zondag 7 december 2014 van 12.00 uur tot 18.00 uur in de volgende straten Pastoriestraat, Vroenhofstraat, gedeelte van de Irmstraat en gedeelte van de Panneslagerstraat. Van 06.00 uur tot 20.00 uur zijn deze straten afgesloten van verkeer, behalve voor voetgangers.
Verzenddatum: 11 augustus 2014

• Kerst- en Rommelmarkt. Het evenement vindt plaats op zondag 26 oktober 2014 in Café en Partycentrum Oud Zumpelveld van 12.00 uur tot 15.30 uur.
Verzenddatum: 11 augustus 2014

• Straatfeest Sougnezstraat. Het evenement vindt plaats op zaterdag 27 september 2014 in de Sougnezstraat te Simpelveld. Vanaf 27 september 09.00 uur tot en met 28 september 2014 13.00 uur is de straat afgesloten voor verkeer, behalve voetgangers.
Verzenddatum: 12 augustus 2014

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.
De beschikking wordt na afloop van de bezwaartermijn van kracht tenzij gedurende die termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht