Evenementenvergunningen - week 33

Evenementenvergunningen - week 33

Dit item is verlopen op 27-09-2018.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend:

The Passion. Het evenement vindt plaats van 14 september 2018 tot en met 23 september 2018 rondom de kerk te Simpelveld op de volgende tijdstippen:

  • Vrijdag 14 september 2018 van 19.00 uur tot 22.00 uur (generale repetitie);
  • Zaterdag 15 september 2018 van 19.00 uur tot 00.00 uur;
  • Zondag 16 september 2018 van 19.00 uur tot 23.00 uur;
  • Vrijdag 21 september 2018 van 19.00 uur tot 00.00 uur
  • Zaterdag 22 september 2018 van 19.00 uur tot 00.00 uur;
  • Zondag 23 september 2018 van 19.00 uur tot 23.00 uur.

Tijdens het evenement zal gebruik worden gemaakt van versterkte muziek en zullen diverse verkeersmaatregelen worden getroffen tijdens het evenement,  waardoor het gedeelten van weg rondom de kerk, betreffende de Irmstraat, Pastoriestraat en Vroenhofstraat, tijdelijk zijn afgesloten.

Zommertref. Het evenement bestaat uit een markt, kleine kermis en bedrijfswagentreffen en vindt plaats in de Wilhelminastraat en Dr. Nolensstraat te Bocholtz op 2 september 2018 van 09.00 uur tot en met 22.00 uur. Tijdens het evenement zal gebruik worden gemaakt van versterkte muziek. De Wilhelminastraat en Dr. Nolensstraat worden tijdelijk afgesloten tussen 6:00 uur en 23:00 uur.

De stukken liggen vanaf 15 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslis­sing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemees­ter van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Lim­burg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voor­zieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.