Evenementenvergunningen - week 33

Evenementenvergunningen - week 33

Dit item is verlopen op 19-09-2017.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende evenementen vergunning is verleend:

  • Bóches Bei-ee Zommertreff, dat plaats vindt op 3 september 2017 van 07.30 uur tot 22.00 uur in de Wilhelminastraat en Dr. Nolensstraat te Bocholtz.
  • Heuvelland veldhandbaltoernooi, dat plaats vindt op 3 september 2017 van 07.00 uur tot 19.00 uur bij het Sportcomplex Bocholtzerheide. 

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.