Evenementenvergunningen - week 33

Evenementenvergunningen - week 33

Dit item is verlopen op 11-09-2014.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

• Weekend at War. Het evenement vindt plaats op het terrein van de ZLSM, op 23 en 24 augustus 2014. Tijdens het evenement zullen de volgende verkeersmaatregelen van kracht zijn:
o Stationstraat, vanaf de kruising met Nieuw Gaasstraat tot aan de kruising met St. Nicolaasbergweg, wordt eenrichtingsverkeer komende vanaf de Nieuw Gaasstraat.
o St. Nicolaasbergweg niet toegankelijk vanaf de kruising met St. Nicolaasstraat (m.u.v. bestemmingsverkeer).
Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.
Verzenddatum: 29 juli 2014

• Dag van de Hulpverlening. Het evenement vindt plaats op zaterdag 6 september 2014. De dag van de Hulpverlening vindt plaats in de Vroenhofstraat en Pastoriestraat te Simpelveld. Vanaf 09.00 uur tot en met 19.00 uur zijn de straten afgesloten voor verkeer, behalve voor voetgangers.
Verzenddatum: 30 juli 2014

• Kleine Kermis en hardloopwedstrijd. Het evenement vindt plaats op zaterdag 6 september en zondag 7 september 2014. De kleine Kermis wordt opgebouwd op de parkeerplaats achter de kerk (Kerkstraat). De hardloopwedstrijd vindt plaats op zondag 7 september vanaf 14.00 uur tot en met 18.00 uur. Het parcours is als volgt: Wilhelminastraat – Beatrixstraat (trappen omhoog richting kerk) Pastoor Neujeanstraat – Dr. Nolenstraat – Wilhelminastraat. Tijdens de uren van de hardloopwedstrijd zijn de straten afgesloten voor verkeer. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.
Verzenddatum: 28 juli 2014

• Processie um d’r Paum. De processie vindt plaats op zondag 7 september 2014. Tijdens het evenement zijn de volgende straten afgesloten voor verkeer, behalve voor voetgangers: ‘Overhuizerstraat, Paumstraat en Emmastraat te Bocholtz’ van 06.00 uur tot 13.00 uur.
Verzenddatum: 23 juli 2014

• Politie honden dressuur wedstrijd. Het evenement vindt plaats op zondag 14 september 2014 op het terrein van P.H.V. de Speurder te Bocholtzerheide.
Verzenddatum: 23 juli 2014

• Beachparty. Het evenement vindt plaats op zaterdag 16 augustus 2014 bij horeca-inrichting ‘Im Weissen Rössl’.
Verzenddatum: 28 juli 2014


• Wielerweekend Bocholtz. Het evenement vindt plaats op vrijdag 26 september, zaterdag 27 september en zondag 28 september 2014 in de kern van Bocholtz. De parcours zien er als volgt uit:

Vrijdag 26 september 2014 van 19.30 uur tot 21.00 uur
Parcours: Wilhelminastraat – Julianastraat – Persoonstraat – Kommerstraat – Schoolstraat - Pastoor Neujeanstraat – Dr. Nolensstraat

Zaterdag 27 september 2014 van 17.00 uur tot 22.30 uur
Parcours: Wilhelminastraat – Julianastraat – Pastoor neujeanstraat – Dr. Nolensstraat

Zondag 28 september van 10.30 uur tot 19.30 uur
Parcours: Wilhelminastraat – Julianastraat – Persoonstraat – Kommerstraat – Schoolstraat - Pastoor Neujeanstraat – Dr. Nolensstraat

Tijdens de uren van de wielerwedstrijd zijn de straten afgesloten voor verkeer. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.
Verzenddatum: 28 juli 2014

De stukken liggen ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.