Evenementenvergunningen - week 30

Evenementenvergunningen - week 30

Dit item is verlopen op 26-08-2014.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

• Barbecue(bedrijfs)feest. Het evenement vindt plaats op 16 augustus 2014 op de locatie van Makosoft ICT.

• Straatfeest Giezerstraat. Het evenement vindt plaats op 16 augustus 2014 in de Giezerstraat te Simpelveld. Voor deze dag is de Giezerstraat afgesloten van verkeer. 

• Kindervakantiewerkweek + Jubileumfeest 40 jarig bestaan. Kindervakantiewerkweek vindt plaats van 18 augustus tot en met 22 augustus 2014 op het terrein van de Sprotclub ‘25 en PHV de Speurders. Vanwege het 40 jarige bestaan van Kindervakantiewerk zal op zaterdag 16 augustus 2014 een feesttent georganiseerd worden. 

• Zomer straatfeest. Het evenement vindt plaats op 23 augustus 2014 in de Persoonstraat te Bocholtz. Voor deze dag is de Persoonstraat afgesloten van verkeer.

• Buurtfeest Vliexstraat. Het evenement vindt plaats op 30 augustus 2014 in de Vliexstraat (voor nummer 28) te Bocholtz. Voor deze dag is de Vliexstraat vanaf nummer 28 afgesloten van verkeer.

• Oogstdankfeest (Mei-I-Vaare). Het evenement vindt plaats op 23 en 24 augustus 2014 bij Koolhoverweg 29 te Bocholtz. Op 24 augustus 2014 vindt tussen 10:45 uur en 14.30 uur een optocht plaats. De route is: vanaf de kerk Bocholtz – Pastoor Neujeanstraat – Julianastraat – Wilhelminastraat- Doctor Nolensstraat – Heiweg – Koolhoverweg.

De stukken liggen vanaf 14 juli 2014 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van deze bekendmaking bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.