Evenementenvergunningen - week 26

Evenementenvergunningen - week 26

Dit item is verlopen op 26-07-2014.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

• Koningsvogelschieten en Kampioenschap. Het evenement vindt plaats op 12 en 13 juli 2014 bij K.E. Kruisboogschutterij Sint. Henricus 1891 Bocholtzerheide.

• Straat/buurtfeest Romeinenstraat. Het evenement vindt plaats op 30 en 31 augustus 2014 in de Romeinenstraat te Simpelveld. tijdens het evenement is de Romeinenstraat afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers.

• Brandbier Drielandenomloop. Het wielerevenement vindt plaats op 9 en 10 augustus 2014. De start en finish van de wedstrijden zijn in de Wilhelminastraat te Bocholtz. Diverse straten zijn tijdens het evenement geheel of deels afgesloten voor verkeer. 

De stukken liggen vanaf 13 juni 2014 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Voor een overzicht van de parcours (zie onderstaand pfd-bestand) en meer informatie verwijzen wij u naar de website.