Evenementenvergunningen - week 25

Evenementenvergunningen - week 25

Dit item is verlopen op 29-07-2016.

De burgemeester van Simpelveld en burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunningen en ontheffingen zijn verleend voor: 

  • Jubileumfeest kruisboogschutterij St. Henricus Bocholtzerheide. Het evenement vindt plaats van 8 tot en met 11 juli 2016 op het terrein aan de Baneheiderweg 45 en het perceel daarachter. Eveneens wordt er een optocht gehouden op zaterdag 9 juli 2016. Tijdens het evenement en de optocht zijn diverse verkeersmaatregelen van kracht. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de verkeersveiligheid in goede orde te regelen.
  • Buurtbarbecue Um de baan. Het evenement vindt plaats op 26 juni 2016.
  • Buurtfeest Persoonstraat. Het evenement vindt plaats op 2 juli 2016.
  • Buurtfeest Panneslagerstraat. Het evenement vindt plaats op 2 juli 2016.
  • Bergfeest. Het evenement vindt plaats op 16 en 17 juli 2016.

De stukken liggen vanaf 16 juni 2016 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.