Evenementenvergunningen - week 25

Evenementenvergunningen - week 25

Dit item is verlopen op 19-07-2014.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

• Tuinfeest. Het evenement vindt plaats in de tuin van de pastorie Bocholtz (Pastoor Neujeanstraat) op zondag 22 juni 2014 van 10.00 tot en met 20.00 uur.

• Bergfeest. Het evenement vindt plaats op de hoek van de Bouwerweg/ Huls (grasveld naast de kerk) op zaterdag 28 juni 2014 van 18.00 uur tot en met 01.00 uur en zondag 29 juni 2014 van 12.00 uur tot en met 21.00 uur.  Op 28 juni 2014 zal om 20.00 uur een ballonnenwedstrijd gehouden worden.

• St. Jans feestvuur. Het evenement vindt plaats op de locatie Wijnstraat 25 te Simpelveld op vrijdag 27 juni 2014. Het evenement is toegankelijk voor genodigden. Er wordt tijdens het evenement een St. Jans vuur gemaakt.

• Straatfeest. Het evenement vindt plaats in de Panneslagerstraat te Simpelveld op 5 en 6 juli 2014. De straat is vanaf Panneslagerstraat 12 tot en met Panneslagerstraat 36 afgezet van 5 juli 2014 10.00 uur tot en met 6 juli 2014 14.00 uur.

De stukken liggen vanaf 6 juni 2014 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. U kunt terecht tijdens de openingstijden.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van deze bekendmaking bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.