Evenementenvergunningen - week 23

Evenementenvergunningen - week 23

Dit item is verlopen op 19-07-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

aan het bestuur van de basisschool Bocholtz (KvK 14083755) toestemming is verleend voor het houden van een processie (stoet) in het kader van de eucharistieviering (1ste Heilige Communie) op 9 juni 2019 in de Jacobus de Meerderekerk.

De stoet bestaat uit de communicanten en familieleden en wordt begeleid door een harmonie/fanfare. Er zullen tijdens de stoet maximaal 100 personen gelijktijdig aanwezig zijn. De stoet (9.00 uur-9.30 uur) begint vanaf de ingang van de basisschool Bocholtz, gelegen aan de Wijngracht 11 te Bocholtz. De stoet gaat vervolgens via de Reinert en de Doctor Nolensstraat naar de Pastoor Neujeanstraat te Bocholtz. Op de Pastoor Neujeanstraat, ter hoogte van de Jacobus de Meerderekerk te Bocholtz wordt de stoet ontbonden.

Bezwaar

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld. Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van indiener;
  • de dagtekening;
  • de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.