Evenementenvergunningen - week 23

Evenementenvergunningen - week 23

Dit item is verlopen op 18-07-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  • aan ‘Swinkels events’ (KvK 64879461) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van de kermis in de kern van Simpelveld van zaterdag 8 juni 2019 te 14.00 uur tot en met dinsdag 11 juni 2019 te 23.00 uur.
  • aan ‘Stichting Promotie Simpelveld’ (KvK 806842222) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van de ‘Stoomvrijmarkt’ in de kern van Simpelveld op maandag 10 juni 2019 van 11.00 uur tot 18.00 uur.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  • aan ‘Swinkels events’ (KvK 64879461) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van de kermis in de kern van Simpelveld van zaterdag 8 juni 2019 te 14.00 uur tot en met dinsdag 11 juni 2019 te 23.00 uur. De kermis mag op 8, 10 en 11 juni 2019 geopend zijn tussen 14.00 uur en 23.00 uur. Voor zondag 9 juni 2019 wordt er ontheffing ex. artikel 3 lid 3 Zondagswet verleend. Op 9 juni 2019 mag de kermis geopend zijn tussen 13.00 uur en 23.00 uur. Gedurende de toegestane openingstijden van de kermis wordt er ontheffing ex. artikel 4:5 Apv verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek op een afstand van 25 meter van het evenement tussen 13.00 uur en 19.00 uur tot maximaal 80 dB(A) en tussen 19.00 uur en 23.00 uur  tot maximaal 75 dB(A). Ten slotte wordt er ontheffing verleend voor het nachtverblijf van de kermismedewerkers ex. artikel 4:16 lid 3 Apv. Gedurende het evenement (inclusief de op- en afbouw) mogen maximaal 10 kampeermiddelen m.u.v. stacaravans, als bedoeld in artikel 1 lid 2 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen worden geplaatst op de parkeerplaats, gelegen achter het gemeentehuis te Simpelveld.
  • aan ‘Stichting Promotie Simpelveld’ (KvK 806842222) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van de ‘Stoomvrijmarkt’ in de kern van Simpelveld op maandag 10 juni 2019 van 11.00 uur tot 18.00 uur.

De burgemeester van Simpelveld maakt verder de volgende verkeersmaatregelen bekend:

  • van woensdag 5 juni 2019 te 8.00 uur tot en met woensdag 12 juni 2019 te 7.00 uur wordt ten behoeve van de kermis de Markt te Simpelveld afgesloten voor het verkeer, m.u.v. voetgangers. De woningen en bedrijven, gelegen aan de Markt te Simpelveld blijven bereikbaar. Parkeren vanaf de rotonde tot aan de Markstraat is in voornoemde periode zeer beperkt of niet mogelijk.
  • op maandag 10 juni 2019 van 5.00 uur tot en met 20.00 uur wordt ten behoeve van de ‘Stoomvrijmarkt’  de Stationstraat, de Nieuwe Gaasstraat, de Irmstraat, de Panneslagerstraat, de Vroenhofstraat en de Pastoriestraat te Simpelveld afgesloten voor het verkeer, m.u.v. voetgangers. 

Bezwaar

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld.

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van indiener;
  • de dagtekening;
  • de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.