Evenementenvergunningen - week 22

Evenementenvergunningen - week 22

Dit item is verlopen op 11-07-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  • aan ‘Swinkels events’ (KvK 64879461) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van de kermis in de kern van Bocholtz van  zaterdag 30 mei 2019 te 14.00 uur tot en met maandag 3 juni 2019 te 23.00 uur.

Daarnaast wordt er ontheffing ex. artikel 4:5 Apv verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek op een afstand van 25 meter van het evenement tussen 13.00 uur en 19.00 uur tot maximaal 80 dB(A) en tussen 19.00 uur en 23.00 uur  tot maximaal 75 dB(A). Verder wordt ontheffing ex. artikel 3 lid 3 Zondagswet verleend voor donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) en zondag 2 juni 2019. Ten slotte wordt er ontheffing verleend voor het nachtverblijf van de kermismedewerkers  ex. artikel 4:16 lid 3 Apv. Gedurende het evenement (inclusief de op- en afbouw) mogen maximaal 10 kampeermiddelen van de kermisexploitanten als bedoeld in artikel 1 lid 2 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen worden geplaatst op de parkeerplaats, gelegen achter het gemeentehuis te Simpelveld.

De burgemeester van Simpelveld maakt verder de volgende verkeersmaatregelen bekend:

  • van  dinsdag 28 mei 2019 te 8.00 uur tot en met dinsdag 4 juni 2019 te 12.00 uur wordt ten behoeve van de kermis het deel van de  Wilhelminastraat gelegen tussen de Beatrixstraat en de Doctor Nolensstraat te Bocholtz afgesloten voor het verkeer, m.u.v. voetgangers.

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat:

  • aan de vereniging ‘RKVV WDZ’ (KvK 40186831) ontheffing is verleend voor het houden van het WDZ jeugdkamp 2019 van woensdag 29 mei 2019 te 17.00 uur tot en met zaterdag 1 juni 2019 te 23.00 uur. Het WDZ jeugdkamp vindt plaats op het terrein van het sportcomplex van WDZ, gelegen aan het Neerhagerbos 5 te Bocholtz, gemeente Simpelveld.

Bezwaar

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld. Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van indiener;
  • de dagtekening;
  • de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.