Evenementenvergunningen - week 21

Evenementenvergunningen - week 21

Dit item is verlopen op 30-06-2016.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  • Kunstig Spektakel 2016 op 29 mei 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens het evenement wordt de Dr. Ottenstraat (vanaf de Brandstraat tot en met de Irmstraat) afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers. Eveneens is er een parkeerverbod op 29 mei 2016 op het parkeerterrein aan de Dr. Ottenstraat. 
  • Zomermarkt Bocholtz op 5 juni 2016 van 11.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens het evenement is de Wilhelminastraat en Dr. Nolenstraat (tot de Pastoor Neujeanstraat) afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers. Eveneens is er een parkeerverbod ingesteld voor genoemde straten
  • Stoomvrijmarkt op 12 juni 2016 van 11.00 uur tot 17.00 uur. De markt bevindt zich op de volgende route: Vroenhofstraat – Pastoriestraat – Irmstraat – Panneslagerstraat – Nieuwe Gaasstraat – Stationstraat (tot en met de ZLSM). De genoemde straten worden afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers. Eveneens geldt er een parkeerverbod.

De stukken liggen vanaf 18 mei 2016 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.