Evenementenvergunningen - week 16

Evenementenvergunningen - week 16

Dit item is verlopen op 23-05-2018.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

Koningsdag Simpelveld op 27 april 2018 van 12.00 uur tot 20.00 uur in de Irmstraat te Simpelveld. De Irmstraat is vanaf de Meester Jongenstraat tot en met de Nieuwe Gaasstraat afgesloten voor verkeer. Eveneens wordt er een optocht gehouden voor versierde fietsen. De route is als volgt: Irmstraat – Dr. Schweitserstraat – Scheelenstraat – Dr. Ottenstraat – Stampstraat – Panneslagerstraat – Irmstraat

Koningsdag Bocholtz op 27 april 2018 van 12.00 uur tot 20.00 uur in de Pastoor Neujeanstraat en parkeerplaats Kerkstraat te Bocholtz. De Pastoor Neujeanstraat en de parkeerplaats Kerkstraat zijn afgesloten voor verkeer.

De stukken liggen vanaf 10 april 2018 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.