Evenementenvergunningen Week- 16

Evenementenvergunningen Week- 16

Dit item is verlopen op 21-05-2015.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Koningsdag Bocholtz. Het evenement vindt plaats op 27 april 2015 van 12.00 tot 19.00 uur. Van 10.00 tot 22.00 uur is de Pastoor Neujeanstraat en een gedeelte van de Kerkstraat afgesloten voor verkeer, behalve voetgangers. Tijdens het evenement wordt een optocht gehouden.

  • Koningsdag Simpelveld. Het evenement vindt plaats op 27 april 2015 van 10.00 tot 19.00 uur. Van 8.00 tot 20.00 uur is de Pastoriestraat en de Vroenhofstraat afgesloten voor verkeer, behalve voetgangers. Tijdens het evenement wordt een optocht gehouden.

  • Optochten Koningsdag en Dodenherdenking Simpelveld. De optochten vinden plaats na de kerkdienst van 27 april 2015 10.00 uur en 4 mei 2015 19.15 uur.

  • 19e Brand bier Drielandenomloop. Het wielerevenement vindt plaats op 2 mei 2015 van 14.30 tot 00.00 uur en 3 mei 2015 van 12.00 tot 19.00 uur. Er zijn diverse straten afgesloten in de kern van Bocholtz. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het evenement en het verkeer in goede banen te leiden. Een gedeelte van de Wilhelminastraat wordt van 1 mei 2015 9.00 uur tot 4 mei 2015 15.00 uur afgesloten vanwege de opbouw van het evenement. Voor de parcours verwijzen wij u naar de website www.drielandenomloop.nl.

  • Bevrijdingsdag Bocholtz. Het evenement vindt plaats op 5 mei 2015 van 17.00 uur bij Sportcomplex Bocholtzerheide.

  • Nutrition company Bergomloop Simpelveld. Het wielerevenement vindt plaats op 9 mei 2015 van 16.45 tot 21.30 uur en 10 mei 2015 van 10.00 tot 18.00 uur. Er zijn diverse straten afgesloten in de kern van Simpelveld voor verkeer tijdens het evenement. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het evenement en het verkeer in goede banen te leiden. Voor de parcours verwijzen wij u naar de website www.berg-op.com.

  • Nacht van Gulpen. De wandeltocht vindt plaats in de nacht van 20 op 21 juni 2015. Een gedeelte van de route loopt door Simpelveld. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het evenement en het verkeer in goede banen te leiden.

De stukken liggen vanaf 7 april 2015 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van deze bekendmaking bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.