Evenementenvergunningen Week -14

Evenementenvergunningen Week -14

Dit item is verlopen op 29-06-2015.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 


• Openlucht Concert op 28 juni 2015. Het evenement vindt plaats bij de kerk in Simpelveld. Tijdens het evenement zijn de volgende straten van 11.00 uur tot 15.00 uur afgesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers: Imrstraat, vanaf Meester Jongenstraat richting kerk – Panneslagerstraat vanaf nr. 10 richting kerk – Vroenhofstraat – Pastoriestraat. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.
Verzenddatum: 19 maart 2015

• Tuinfeest op 7 juni 2015. Het evenement vindt plaats in de tuin van de pastorie te Bocholtz. 
Verzenddatum: 19 maart 2015

• Sacramentsprocessie op 14 mei 2015. De route van de sacramentsprocessie is als volgt: vanaf de kerk Simpelveld – Panneslagerstraat – Dr. Poelsplein – Pleistraat – oude Molsbergerweg – Panniserweide – Molsberg – bouwerweg – kerk Huls. Afsluiting bronkfes vindt plaats in de kerk Huls.
Verzenddatum: 19 maart 2015

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van de besluiten bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.