Evenementenvergunningen week -05

Evenementenvergunningen week -05

Dit item is verlopen op 12-03-2015.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

• Carnavalsoptocht Bocholtz. Het evenement vindt plaats op maandag 16 februari 2015 van 14.11 tot 17.00 uur. De optocht wordt vanaf 12.00 uur opgesteld in de Groeneweg en Kerkeveld. De route van de optocht is als volgt: Heiweg – dr. Nolensstraat – Wilhelminastraat – Julianastraat – Persoonstraat – Schoolstraat – Pastoor Neujeanstraat – Dr. Nolensstraat – Wilhelminastraat (ontbinding). Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.

• Carnavalsoptocht Simpelveld. Het evenement vindt plaats op zaterdag 14 februari 2015 van 13.33 uur tot 14.33 uur en op zondag 15 februari 2015 van 13:00 uur tot 18:00 uur.
De route van de optocht op zaterdag14 februari 2015 is als volgt: schoolplein Scheelenstraat – Scheelenstraat – Dr. Ottenstraat – Stampstraat – Dr. Poelsplein – Rotonde – Markt – Marktstraat – Kloosterplein – Kloosterstraat – Vroenhofstraat en Irmstraat (ontbinding).
De route van de optocht op zondag 15 februari 2015 is als volgt: Stampstraat – Dr. Poelsplein – Rotonde – Dorpstraat –  Pastoriestraat – Vroenhofstraat – Kloosterstraat –  Schiffelderstraat – Schilterstraat – Oranjeplein – Stationstraat – Nieuwe Gaasstraat  – Irmstraat –       Panneslagerstraat – Dr. Poelsplein – Rotonde – Markt (ontbinding). Opgesteld wordt in de Brandstraat – Hennebergerstraat en gedeelte Stampstraat.
Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn. Voor de Brandstraat – Hennebergerstraat – gedeelte Stampstraat – Vroenhofstraat – Panneslagerstraat – Stationstraat – Markt wordt een parkeerverbod ingesteld. De wegsleepregeling is van kracht op de straten. De Markstraat verandert van verkeersrichting om de ontbinding van de optocht op zondag in goede banen te laten leiden.  Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.

• Carnavalsavond en –middag WDZ. Het evenement vindt plaats op vrijdagavond 13
  februari 2015 en zaterdagmiddag 14 februari 2015 in de kantine van de WDZ.

De stukken liggen vanaf 21 januari 2015 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van deze bekendmaking bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.