Evenementenvergunning Week - 9

Evenementenvergunning Week - 9

Dit item is verlopen op 05-03-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende evenementen een vergunning is verleend:

 • Diverse optochten Simpelveld, namelijk:
  -Ontvangst ‘Blauw Sjuut’ op maandag 25 februari 2019 te 14.45 uur
  -De optocht naar de Sleuteloverdracht op vrijdag 1 maart 2019 te 18.30 uur
  -Kinderoptocht op zaterdag 2 maart 2019 te 14.00 uur
  -Lempkesoptocht op zaterdag 2 maart 2019 te 18.00 uur
  -Grote optocht op zondag 3 maart 2019 te 12.00 uur
  -Grote optocht op maandag 4 maart 2019 te 14.11uur 

Inzage
De stukken liggen vanaf 25 februari 2019 ter inzage in het gemeentehuis.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
-een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-onderteken het bezwaarschrift

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgmeester dan wel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning niet.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.