Evenementenvergunning Week - 8

Evenementenvergunning Week - 8

Dit item is verlopen op 26-02-2020.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende evenementen een vergunning is verleend:

Diverse optochten Simpelveld, namelijk:
-Ontvangst ‘Blauw Sjuut’ op maandag 17 februari 2020 te 14:45 uur 
-De optocht naar de Sleuteloverdracht op vrijdag 21 februari 2020 te 18:30
-Kinderoptocht op zaterdag 22 februari 2020 te 13:11 uur 
-Lempkesoptocht op zaterdag 22 februari 2020 te 19:11 uur
-Grote optocht op zondag 23 februari 2020 te 14:11 uur 

 Optocht Bocholtz:
-Grote optocht op maandag 24 februari 2020 te 14:11 uur  

Inzage
De stukken liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
-een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-onderteken het bezwaarschrift 

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning niet. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.