Evenementenvergunning Week - 6

Evenementenvergunning Week - 6

Dit item is verlopen op 12-02-2020.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

• Het houden van het evenement ‘Carnavalsavond SV Simpelveld’ op vrijdag 7 februari 2020 van 19:00 uur tot zaterdag 8 februari 01:00 uur;
• Een ontheffing van artikel 4:5 Apv om gebruik te mogen maken van een geluidsinstallatie en/of levende muziek tijdens het evenement;
• Een ontheffing voor het houden van een evenement voor de para-commerciële rechtspersoon, als bepaald in artikel 2:30, lid 1 Apv;
• Een ontheffing van artikel 2:29 Apv, betreffende de schenktijden.  

• Het houden van het evenement ‘Carnavalsavond WDZ’ op vrijdag 21 februari 2020 van 19:00 uur tot zaterdag 22 februari 01:00 uur;
• Een ontheffing van artikel 4:5 Apv om gebruik te mogen maken van een geluidsinstallatie en/of levende muziek tijdens het evenement;
• Een ontheffing voor het houden van een evenement voor de para-commerciële rechtspersoon, als bepaald in artikel 2:30, lid 1 Apv;
• Een ontheffing van artikel 2:29 Apv, betreffende de schenktijden.  

De stukken liggen vanaf  28 januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
 - een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.