Evenementenvergunning Week - 50

Evenementenvergunning Week - 50

Dit item is verlopen op 19-12-2018.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend:

Cyclocross en MTB cross. Op en nabij de sportvelden van Sportclub ’25, Aretsbosweg 13 te Bocholtz, vindt op 30 december 2018 tussen 10:00 uur en 19:00 uur een wedstrijd plaats (wintercompetitie Limburg cup) voor sportfietsers. 

De stukken liggen vanaf 12 december 2018 ter inzage in het gemeentehuis.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). Wat moet er in het bezwaarschrift staan?‐ een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
‐ waarom u het niet eens bent met de beslissing;
‐ uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus

21000, 6369 ZG Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechtervan de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling