Evenementenvergunning Week - 48

Evenementenvergunning Week - 48

Dit item is verlopen op 05-12-2018.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

• Santa’s Run op zaterdag 8 december. In colonne zullen een 100-tal truck (vrachtwagencabines zonder oplegger) met personen met een beperking een tocht maken door o.a. de gemeente Simpelveld, volgens de route: Nijswillerweg, Oranjeplein. Dorpstraat, Stampstraat, St. Remigiusstraat. De tocht zal ongeveer 20 minuten doorlooptijd vergen. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. 

• Buuttereednergala “Laachentere ut jaor oes”. In de Harmoniezaal, Dr. Nolensstraat 5a te Bocholtz, vindt op 30 december 2018 van 13:30 uur tot 19:30 een buuttereednergala plaats. 

De stukken liggen vanaf 28 november 2018 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
‐ een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
‐ waarom u het niet eens bent met de beslissing;
‐ uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.
 

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester, postbus

21000, 6369 ZG Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter

van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.