Evenementenvergunning Week - 47

Evenementenvergunning Week - 47

Dit item is verlopen op 26-12-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

Santa’s Run. In collonne zullen op zaterdag 14 december 2019 tussen 14:00 uur en 23:00 uur een 100-tal trucks (vrachtwagencabines zonder oplegger) met personen met een beperking een tocht maken. Tussen 18:00 uur en 20:30 uur komt deze tocht door de gemeente Simpelveld. De route loopt via de: Nijswillerweg, Oranjeplein, Dorpstraat, Dr. Poelsplein, Stampstraat, St. Remigiusstraat, Huls en Wijnstraat. De tocht zal ongeveer 20- 30 minuten doorlooptijd vergen. Er zijn motards en verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.

De stukken liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum)
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.