Evenementenvergunning Week - 43

Evenementenvergunning Week - 43

Dit item is verlopen op 30-10-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

het houden van een ‘Sint Maarten stoet en kampvuur’ op zaterdag 09 november 2019 tussen 18:20 uur en 21:00 uur. De route loopt vanaf de Pastoor Neujeanstraat, Dr. Nolensstraat, Heiweg, naar de Wijngracht, waar het vuur ontstoken zal worden op de parkeerplaats bij de basisschool, gelegen aan de Wijngracht 11 in Bocholtz, gemeente Simpelveld;
- dat tevens voor de duur van het evenement (aldus op zaterdag 09 november 2019 tussen 18:20 uur en 21:00 uur) ontheffing ex. artikel 4:5 Apv is verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek;
- het college een ontheffing heeft verleend op grond van artikel 5:24 van de Apv voor het aanleggen van vuur en het stoken van hout op 09 november 2019 tussen 18:20 uur en 21:00 uur;
- De burgemeester heeft vergunning verleend voor het houden van een Sint Maarten stoet (artikel 2.19 lid 1 Apv op zaterdag 09 november 2019 tussen 18:20 uur en 21:00 uur.
- een standplaatsvergunning is verleend voor de verkoop van etenswaren gedurende het evenement;
- Burgemeester en wethouders hebben besloten op 09 november 2019 de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen: Afsluiten van de parkeerplaats voor verkeer, behalve voetgangers, bij de Rooms-Katholieke Basis School (RKBS) van 17:00 uur tot 22:00 uur gelegen aan de Wijngracht 11 in Bocholtz en;
- een parkeerverbod ingesteld op 09 november 2019 van 17:00 uur tot 22:00 uur voor de volgende locatie: parkeerplaats bij de basisschool aan de Wijngracht 11 in Bocholtz. Het parkeerverbod wordt bekrachtigd door de wegsleepregeling.
- het houden van de ‘Carnavalsavond De Reakele’ op zaterdag 23 november 2019 van             18:00 uur tot zondag 24 november 2019 om 01:00 uur in de Harmoniezaal, Dr. Nolensstraat 5A te Bocholtz, gemeente Simpelveld.
- dat tevens voor de duur van het evenement (aldus tussen 18:00 uur en 01:00 uur)       ontheffing ex. artikel 4:5 Apv is verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of   levende muziek.

De stukken liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 
Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.