Evenementenvergunning Week - 42

Evenementenvergunning Week - 42

Dit item is verlopen op 24-10-2018.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

End of Season Gala, dat plaatsvindt op 20 en 21 oktober 2018 op het terrein van de ZLSM, Stationstraat 22 te Simpelveld. Tijdens het evenement (van 9:00 20 oktober tot 20:00 21 oktober uur) zullen tijdelijke verkeersmaatregelen gelden, waartoe verkeersregelaars worden ingezet. Dit zal tot beperkt verkeer leiden op de Stationstraat en Sint Nicolaasbergweg te Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
‐ een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
‐ waarom u het niet eens bent met de beslissing;
‐ uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG
Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de
Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een
voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden
getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.
U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de
wijze van betaling.