Evenementenvergunning Week -37

Evenementenvergunning Week -37

Dit item is verlopen op 19-09-2018.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend:

Sprookjesevenement

Het evenement vindt plaats op 28 september 2018 tussen de Markt en de Rodeput te Simpelveld. Tijdens het evenement zal gebruik worden gemaakt van versterkte muziek en zullen diverse verkeersmaatregelen worden getroffen, waardoor onder andere de Rodeput en de Pater Damiaanstraat tijdelijk zijn afgesloten en er een parkeerverbod geldt voor de parkeerplaats achter het gemeentehuis.

Oktoberfeest. 

Het evenement vindt plaats op 7 oktober 2018 in de Harmoniezaal aan de Dr. Nolensstraat 5A te Bocholtz. Tijdens het evenement zal gebruik worden gemaakt van versterkte muziek. 

De stukken liggen vanaf 5 september 2018 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
• waarom u het niet eens bent met de beslissing;
• uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
• onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.