Evenementenvergunning - week 33

Evenementenvergunning - week 33

Dit item is verlopen op 19-08-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Het houden van de Kampweek van Kindervakantiewerk Bocholtz van maandag 12 augustus tot en met vrijdag 16 augustus 2019 aan de Aretsbosweg 15 in Bocholtz, gemeente Simpelveld op de percelen gelegen bij het sportcomplex Bocholtzerheide (PHV de Speurder en Sportclub ’25).
  • Het houden van het evenement Mei I Vaare op zaterdag 17 augustus en zondag 18 augustus 2019 bij kasteel de Bongard, in een schuur op het adres Schoolstraat 40 te Bocholtz, gemeente Simpelveld. Daarnaast wordt er door het college ontheffing ex. artikel 4:5 Apv verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek.

De burgemeester verleend ontheffing voor het houden van een optocht op zondag 18 augustus 2019 vanaf 10:35 uur tot uiterlijk 11:30 uur op de route: Pastoor Neujeanstraat – Julianastraat – Wilhelminastraat –  Doctor  Nolensstraat – Heiweg – Kerkeveld – Groeneweg – Schoolstraat.
 

Een standplaatsvergunning is verleend voor de verkoop van etenswaren gedurende het evenement. Een ontheffing is verleend door de burgemeester voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet (DHW).
Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing voor het tijdelijk aanbrengen van reclameborden gedurende de periode 29 juli tot en met 18 augustus 2019 op Route A en Route C.

De stukken liggen vanaf heden 6 weken na verzenddatum, ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.