Evenementenvergunning Week - 30

Evenementenvergunning Week - 30

Dit item is verlopen op 22-08-2017.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

•    straatfeest Giezerstraat, dat plaats vindt op 19 augustus 2017 vn 16.00 uur tot 00.00 uur in de Giezerstraat in Simpelveld. Voor het straatfeest worden tijdelijk de parkeervakken bij het veldje in de Giezerstraat afgesloten vanaf 18 augustus 2017 18.00 uur tot 20 augustus 2017 12.00 uur. 

De stukken liggen vanaf 18 juli 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
-    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-    onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van