Evenementenvergunning Week-30

Evenementenvergunning Week-30

Dit item is verlopen op 02-09-2015.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • 59e oogstdankfeest ‘Mei I Vaare’ 2015. Het evenement vindt plaats op 22 en 23 augustus 2015 op de locatie Heiweg 1 te 6351 HP Bocholtz. Op 23 augustus 2015 vindt tussen 11:00 uur en 14.30 uur een optocht plaats. De route is: vanaf de kerk Bocholtz – Pastoor Neujeanstraat –  Heiweg – Pastoor Neujeanweg – Julianastraat – Wilhelminastraat- Doctor Nolensstraat – Heiweg. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.
  • Processie um d’r Paum. De processie vindt plaats op zondag 6 september 2015. Tijdens het evenement zijn de volgende straten afgesloten voor verkeer, behalve voor voetgangers: ‘Overhuizerstraat, Paumstraat en Emmastraat te Bocholtz’ van 06.00 uur tot 13.00 uur.

De stukken liggen vanaf 15 juli 2015 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van deze bekendmaking bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.