Evenementenvergunning Week - 29

Evenementenvergunning Week - 29

Dit item is verlopen op 24-07-2018.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

• Mei-I-Vaare dat plaats vindt op 25 en 26 augustus 2018 op de locatie Vlengendaal 85 te Bocholtz. Op zondag wordt een optocht georganiseerd vanaf de kerk naar de genoemde locatie. 

• Bergfeest 2018 dat plaats vindt op 18 en 19 augustus 2018 op de locatie grasveld aan de Zijstraat te Simpelveld. 

Tijdens de evenementen zijn diverse tijdelijke verkeersmaatregels van toepassing. De stukken liggen vanaf 5 juli 2018 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  

Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.