Evenementenvergunning Week - 29

Evenementenvergunning Week - 29

Dit item is verlopen op 27-08-2015.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:
•    Kampweek Kindervakantiewerk 2015. Het evenement vindt plaats van 24 tot 28 augustus 2015 op het terrein van Sportclub ’25 en PHV de Speurder in Bocholtz. 

•    Open Monumentendag 2015. Het evenement vindt plaats op 13 september 2015 in en rondom het voormalig gemeentehuis ‘Op de Boor’ en de Wilhelminastraat. 

•    Straatfeest Giezerstraat 2015. Het evenement vindt plaats op 8 augustus 2015 in de Giezerstraat in 6369 HD Simpelveld. Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn.

De stukken liggen vanaf 6 juli 2015 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van deze bekendmaking bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.